صرافی‌های خارجی

تجربیاتان در خصوص صرافی های خارجی را می توانید اینجا به اشتراک بگذارید و یا اگر سوال یا مشکلی داشتید مطرح کنید. همچنین صرافی های جدید را نیز همینجا می توانید معرفی کنید فهرست صرافی های خارجی به همراه وضعیت برای ایرانی ها: https://rahebitcoin.com/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/